No_Kachi_zlatno_1

Na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta od 27.04.2016. godine (GDPR) te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) KARATE KLUB NO KACHI je pripremio sljedeće:

 

PRIVOLA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Svojim potpisom dajem izričitu privolu karate klubu NO KACHI da kao voditelj obrade osobnih podataka, a u svrhu izrade Registra obrada, registracije igrača/ice i promicanja rada odbojke te pripadajućih aktivnosti preuzme i obrađuje moje osobne podatke za sljedeće svrhe

  1. Prikuplja i obrađuje osobne podatke za potrebe registracije i evidencije članova kluba, i to: Podatak o prvoj registraciji/promjeni/dvojna licenca/posudba, nadležno registracijsko tijelo, Ime i prezime, Datum rođenja, Mjesto rođenja, OIB, Država, državljanstvo, Adresa, Telefon/mob, E-mail, klub iz kojeg igrač/ica dolazi, kazna ili suspenzija, datum pristupa u članstvo, OIB, Fotografije, Broj natjecateljske iskaznice, preslika osobne iskaznice kod prve registracije (po HOS statutu), ITC (International Transfer Certificate) ako je stranac, Eventualno Letter of Release, Podaci iz tripartitnog ugovora ako je posudba
  2. Fotografira, snima, prikuplja i obrađuje fotografije, audio i video zapise nastale u aktivnostima unutar i sportskih terena (npr. utakmice, treninzi, zajedničke aktivnosti itd.) fotografirane i snimane od strane osoba ovlaštenih od karate kluba NO KACHI.
  3. Može koristiti i objavljivati fotografije, audio i video zapise u karate klubu NO KACHI za potrebe:
  • Rada unutar kluba,
  • Informiranja o sportskom radu (putem info-panoa, letaka, roditeljskih sastanaka, promocije klupskih aktivnosti putem društvenih mreža itd.)
  • Arhiviranja
  1. Šalje osobne podatke drugim voditeljima obrade i izvršiteljima obrade osobnih podataka poput Županijski i Nacionalni savezi, Središnji državni ured za šport i slično, a za potrebe registracije igrača, prijave na domaće i međunarodne turnire i slično

Privolu za korištenje podataka dajem dobrovoljno te sam upoznat/a s mogućnošću povlačenja privole u potpunosti ili djelomice u svakom trenutku bez objašnjenja.