Upisnica članova – OK DONJI MIHOLJAC

Za pristupanje klubu molimo da ispunite sve tražene podatke te prihvatite privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka!

  Ime:

  Prezime:

  Datum rođenja:

  Datum upisa:

  Spol:

  Državljanstvo:

  OIB:

  Adresa:

  Poštanski broj:

  Mjesto:

  Telefon:

  E-mail:

  Grupa:

  Obrazac pravila privatnosti