ČLANSTVO

GATER, user friendly program i aplikacija za udruge, klubove i saveze, Vam omogućuje detaljnu evidenciju članova sukladno Zakonu o udrugama. Sve o članovima možete pronaći u detaljima svakog pojedinog člana, od evidencije dolazaka na treninge ili skupštine, do uplata i dugovanja. Modul članstvo je osnovi dio svih GATER paketa! Broj upisa članova nije ograničen.

broj članova za upis u registar nije ograničen! Veliki broj podataka koji je moguće prikupljati o članovima!

program Vam omogućuje ispis pristupnica s Vašim podacima i Vašim logom u zaglavlju. U pristupnicama je integrirana i izjava ukoliko udruzi ili klubu pristupa maloljetni član, a što su sve udruge u Hrvatskoj obvezne imati. Uz pristupnicu ispisuje se i obavezna privola za GDPR!

sve je članove udruge i kluba moguće raspodijeliti u pojedine grupe te jedan član može biti dodijeljen u više grupa. Svakoj grupi evidentirate posebnu vrstu i iznos članarine ali isto tako i pojedinačno za svakog člana.

u bilo koje vrijeme možete vrlo lako vidjeti koliko iznosi ukupan iznos koji Vam članovi duguju kao i pregled dugovanja za svakog člana. Članovima pošaljite upute za plaćanje članarine na e-mail zajedno sa 2-D barcode-om. Član treba skenirati ili učitati sliku barcode-a u bankovnu aplikaciju te izvršiti plaćanje. Brzo, jednostavno i sigurno! (potrebno je imati i modul računi)

u svakom je sportu potrebno preispitivati fizičku i liječničku spremu članova, a što je obveza svakog kluba. U našem jedinstvenom programu od sada je moguće voditi upravo ovu evidenciju za svakog pojedinog člana, uz brojne druge mogućnosti vezane za liječničke preglede kao što je upozorenje kod isteke istih i dr.

ukoliko svojim članovima želite ispisati uplatnice, GATER Vam omogućuje ispis istih na HUB 3A uplatnicama na vlastitom memorandumu, uz 2-D barcode! (potrebno je imati i modul računi). 
Uplatnice je moguće kreirati na način na koji Vama to odgovara s tekstom koji Vi želite!

sve dokumente koji su bitni u radu udruge i kluba možete pohraniti u programu, bilo da je isti prethodno skeniran ili pohranjujete dokument s računala. Time će Vam svi važni dokumenti biti uredno posloženi, pregledni i uvijek na dohvat ruke. Program spriječava gubitak ovako pohranjenih dokumenata. Dakle ukoliko dokument slučajno obrišete s Vašeg računala, isti ostaje pohranjen u programu.

za svakog člana upišite važnu napomenu, a koja se tiče konkretnog člana, bilo da se radi o nekoj naznaci zbog treniranja ili jednostavno napomeni, a koja je važna za konkretnog člana.

za svoje članove kreirajte i izradite članske iskaznice lako ali sa profesionalnim izgledom. Dizajn iskaznice napravite sami ili se obratite nama za izradu istih.

za svakog pojedinog člana omogućena je evidencija postignutih rezultata i uspjeha bilo na službenim ili neslužbenim natjecanjima.

evidentirajte pristutnost članova bilo da se radi o treninzima, utakmicama, putovanjima ili skupšini glavnih članova. Transparentno i jednostavno vođenje aktivnosti u udruzi, klubu ili savezu.