Ulazni i izlazni računi


 

GATER Vam omogućava evidenciju svih ulaznih i izlaznih računa. Računi kao vezani za plaćanje režija udruge ili kluba, koje će se prikazati kao trošak ili pak evidencija članarina prikupljenih od članova, raznih donacija, novčanih poklona, pomoći i slično.

  • Evidencija članarina: potvrdu o zaprimljenoj uplati možete poslati članu ili roditelju na e-mail adresu. Potvrde možete ispisati i papirnato sa svim potrebnim podacima na memorandumu.
  • Izrada ponude: ukoliko udruga ili klub prodaje rekvizite ili proizvode ili daje nešto u najam, u programu možete kreirati ponude s logom te informacijama o udruzi odnosno klubu te iste slati svojim klijentima.
  • Evidencija troškova: svi troškovi vezani za klub ili udrugu bilo da se radi o računima za najam, režijama ili nekih trećih troškova možete evidentirati kako bi na kraju godine imali točan uvid gdje i kako se Vaš novac troši.

putni_nalog_cijena