[mp_row]

[mp_span col=”12″]

[row][span12][frame align=”left”]


[/frame]

 

GATER, funkcionalni program za udruge, klubove i saveze, omogućuje evidenciju svih ulaznih i izlaznih računa. Računi vezani za plaćanje režija udruge ili kluba, a koje će se prikazati kao trošak ili pak evidencija članarina prikupljenih od članova, raznih donacija, novčanih poklona, pomoći i slično.

  • Evidencija članarina: potvrdu o zaprimljenoj uplati možete poslati članu ili roditelju na e-mail adresu. Potvrde možete ispisati i u papirnatom obliku sa svim potrebnim podacima na memorandumu.
  • Izrada ponude: ukoliko udruga ili klub prodaje rekvizite ili proizvode ili je u funkciji najmodavca, ponude možete kreirati u GATER-u, programu za udruge i klubove, s Vašim logom te informacijama o udruzi odnosno klubu te iste slati svojim klijentima.
  • Evidencija troškova: svi troškovi vezani za klub ili udrugu bilo da se radi o računima za najam, režijama ili nekih trećih troškova možete evidentirati kako bi na kraju godine imali točan uvid gdje i kako se Vaš novac troši.

 

[/span12][/row]
[/mp_span]

[/mp_row]

[span3][/span3][span6]

 


[/span6][span3][/span3]