PROMJENA IZNOSA DNEVNICA U HRVATSKOJ

 Od 01. rujna, 2019. godine, Vlada Republike Hrvatske usvojila je novi pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, u kojem se, između ostaloga neoporezivi iznos dnevnica s dosadašnjih 170,00 kn, mijenja u iznos od 200,00 kn.

Budući da se radi o izmjenama koje su nastupile u tekućoj godini, dnevnice se računaju, kako i sam Pravilnik kaže, sukladno danu donošenja odluke. Dakle, sva putovanja koja su obavljena do 01.09.2019. obračunavaju se po dnevnici od 170,00 kn, dok se nakon toga dana primjenjuje iznos od 200,00 kn.

Ukoliko je putovanje trajalo u trenutku kada je usvojen novi pravilnik, putni nalog se treba ispuniti na način da se dane provedene na putovanju obračunava po 170,00 kn do 01.09.2019., a nakon toga po 200,00 kn.

Primjer: putovanje je započelo 31.08.2019. i završilo je 01.09.2019. godine. U putnom nalogu je potrebno obračunati 1 x 170,00 kn i 1 x 200,00 kn, dakle ukupan trošak dnevnica na putovanju iznosi 370,00 kn.

Potrebno je i napomenuti kako se izmjena u obračunu dnevnica može i ne mora koristiti, odnosno oni koji iznos ne žele povećavati nisu u prekršaju. Dakle, MAKSIMALNI iznos dnevnice, neoporezive, iznosi 200,00 kn za tuzemno putovanje.